Over ORM | Ormad

Over ORMAD

De opleiding
In de Ad ORM komen theorie, praktijk en actualiteit samen. Werken en leren gaan naadloos in elkaar over. We gebruiken de action learning methode: leren door te doen, te ervaren en daarop te reflecteren. Persoonlijke ontwikkeling is een van de speerpunten. Uw werknemer ontwikkelt zijn leidinggevende capaciteiten en communicatieve vaardigheden. We gaan aan de slag met competenties als commercieel denken en handelen, samenwerken en empathie.

Waar soortgelijke opleidingen de focus leggen op ondernemerschap, spitst ORM zich toe op de retailbranche. Daarbij werken we uitsluitend met opdrachten die relevant zijn voor uw organisatie. Uw bedrijf profiteert daarom vanaf dag 1 van de opleiding van uw werknemer. ORM Ad duaal heeft een actueel curriculum. Het programma gaat onder meer in op de ideale klantreis, on- en offline verkoop, big data en shoppermarketing. We vertalen alle onderwerpen naar uw situatie. Een voorbeeld: Krijgt uw medewerker een opdracht over vestigingsplaatsen, dan onderzoekt hij het verzorgingsgebied van uw bedrijf. Duurzaamheid is verweven in alle lessen en projecten.

ORM ontving als eerste opleiding het E-academy-certificaat. Dat wil zeggen dat het een kwalitatief goede opleiding is, die uitstekend aansluit op het werkveld. Uw medewerker heeft 1 dag in de week les van 9.30 uur tot 15.30 uur. In het standaardprogramma kiest u voor dinsdag of woensdag. De lesdagen zijn bespreekbaar als u meerdere medewerkers tegelijk aanmeldt. De tweejarige Ad ORM bestaat in totaal uit 8 blokken. Elk lesblok beslaat 20 weken. In de laatste 2 blokken studeert uw werknemer af. Dat doet hij samen met een medestudent.

Online magazine voor werkgevers

Online magazine voor werknemers

Bekijk de opleidingsvideo van Ad ORM

Groepssamenstelling
Meldt u een enkele medewerker aan voor de opleiding ORM dan komt hij in een klas met studenten van andere bedrijven. Binnen deze setting delen studenten ervaringen uit hun eigen praktijk. Zo leren zij veel van elkaar. Kiest u ervoor meerdere werknemers tegelijk te laten starten, dan kunnen zij samen in een klas. We kunnen de opdrachten en toetsvormen dan nog beter afstemmen op uw organisatie. Waar nodig of mogelijk, geven we les op locatie of zelfs op afstand. In het programma houden we rekening met de piekmomenten op uw werkvloer. Voorwaarde is wel dat het programma aansluit op de onderliggende competenties voor hbo-onderwijs. Daarbinnen zijn veel mogelijkheden. We gaan daar graag met u over in gesprek.

Begeleiding
Binnen duaal onderwijs tekent u samen met uw medewerker een onderwijsarbeidsovereenkomst. Als werkgever neemt u deel aan de begeleidingsgesprekken. In lesweek 3 is er een infotainmentavond. Dan praten we u bij over de studievoortgang van uw medewerker en laten we zien hoe we werken op onze opleiding. Voor het gros van de duaal-studenten is het alweer even geleden dat ze in de schoolbanken zaten. Daarom werken we in kleine groepjes van maximaal 15 personen. Een docent begeleidt de groep gedurende een lesblok van 20 weken. Hij verzorgt ook alle lessen in deze periode. Onze vakdocenten zijn professionals uit de retailbranche. Het contact is intensief en de docent weet goed welke ontwikkeling uw medewerker doormaken. Elk half jaar bezoekt hij uw bedrijf. Met u en uw werknemer bespreekt hij dan de persoonlijke ontwikkeling. Als dat nodig is, stelt u gezamenlijk de leerdoelen bij. Uw werknemer krijgt wekelijks een aantal kleine huiswerkopdrachten. Op zondag levert hij het huiswerk in voor de komende week. Op de eerstkomende lesdag krijgt hij feedback. Toetsen kijken we op dezelfde dag na. We voeren het tempo langzaam op. Zo komt uw medewerker snel weer in de studiemodus. Onze docenten motiveren hem met onze feedback. Door deze betrokkenheid is het uitvalpercentage bij onze opleiding lager dan gemiddeld.

Toelating Uw medewerker heeft minimaal een havo-opleiding met economie of een economische mbo-opleiding op niveau 4 die goed aansluit op ORM. Hij werkt als leidinggevende en heeft tenminste 2 jaar werkervaring. We verwachten dat u uw werknemer begeleidt. Hiervoor tekent u een onderwijsovereenkomst met Avans. Een intakegesprek kan deel uitmaken van de aanmeldprocedure.

Over ORMAD

De opleiding
In de Ad ORM komen theorie, praktijk en actualiteit samen. Werken en leren gaan naadloos in elkaar over. We gebruiken de action learning methode: leren door te doen, te ervaren en daarop te reflecteren. Persoonlijke ontwikkeling is een van de speerpunten. Uw werknemer ontwikkelt zijn leidinggevende capaciteiten en communicatieve vaardigheden. We gaan aan de slag met competenties als commercieel denken en handelen, samenwerken en empathie.

Waar soortgelijke opleidingen de focus leggen op ondernemerschap, spitst ORM zich toe op de retailbranche. Daarbij werken we uitsluitend met opdrachten die relevant zijn voor uw organisatie. Uw bedrijf profiteert daarom vanaf dag 1 van de opleiding van uw werknemer. ORM Ad duaal heeft een actueel curriculum. Het programma gaat onder meer in op de ideale klantreis, on- en offline verkoop, big data en shoppermarketing. We vertalen alle onderwerpen naar uw situatie. Een voorbeeld: Krijgt uw medewerker een opdracht over vestigingsplaatsen, dan onderzoekt hij het verzorgingsgebied van uw bedrijf. Duurzaamheid is verweven in alle lessen en projecten.

Lees meer
ORM ontving als eerste opleiding het E-academy-certificaat. Dat wil zeggen dat het een kwalitatief goede opleiding is, die uitstekend aansluit op het werkveld. Uw medewerker heeft 1 dag in de week les van 9.30 uur tot 15.30 uur. In het standaardprogramma kiest u voor dinsdag of woensdag. De lesdagen zijn bespreekbaar als u meerdere medewerkers tegelijk aanmeldt. De tweejarige Ad ORM bestaat in totaal uit 8 blokken. Elk lesblok beslaat 20 weken. In de laatste 2 blokken studeert uw werknemer af. Dat doet hij samen met een medestudent.

Maatwerk
Meldt u een enkele medewerker aan voor de opleiding ORM dan komt hij in een klas met studenten van andere bedrijven. Binnen deze setting delen studenten ervaringen uit hun eigen praktijk. Zo leren zij veel van elkaar. Kiest u ervoor meerdere werknemers tegelijk te laten starten, dan kunnen wij meer maatwerk bieden. We stemmen de opdrachten en toetsvormen nog beter af op uw organisatie. Als u dat wenst, geven we les op diverse locaties of zelfs op afstand. In het programma houden we rekening met de piekmomenten op uw werkvloer. Voorwaarde is wel dat het programma aansluit op de onderliggende competenties voor hbo-onderwijs. Daarbinnen zijn veel mogelijkheden. We gaan daar graag met u over in gesprek.

Begeleiding
Binnen duaal onderwijs tekent u samen met uw medewerker een onderwijsarbeidsovereenkomst. Als werkgever neemt u deel aan de begeleidingsgesprekken. In lesweek 3 is er een infotainmentavond. Dan praten we u bij over de studievoortgang van uw medewerker en laten we zien hoe we werken op onze opleiding. Voor het gros van de duaal-studenten is het alweer even geleden dat ze in de schoolbanken zaten. Daarom werken we in kleine groepjes van maximaal 15 personen. Een docent begeleidt de groep gedurende een lesblok van 20 weken. Hij verzorgt ook alle lessen in deze periode. Onze vakdocenten zijn professionals uit de retailbranche. Het contact is intensief en de docent weet goed welke ontwikkeling uw medewerker doormaken. Elk half jaar bezoekt hij uw bedrijf. Met u en uw werknemer bespreekt hij dan de persoonlijke ontwikkeling. Als dat nodig is, stelt u gezamenlijk de leerdoelen bij. Uw werknemer krijgt wekelijks een aantal kleine huiswerkopdrachten. Op zondag levert hij het huiswerk in voor de komende week. Op de eerstkomende lesdag krijgt hij feedback. Toetsen kijken we op dezelfde dag na. We voeren het tempo langzaam op. Zo komt uw medewerker snel weer in de studiemodus. Onze docenten motiveren hem met onze feedback. Door deze betrokkenheid is het uitvalpercentage bij onze opleiding lager dan gemiddeld.

Toelating
Uw medewerker heeft minimaal een havo-opleiding met economie of een economische mbo-opleiding op niveau 4 die goed aansluit op ORM. Hij werkt als leidinggevende en heeft tenminste 2 jaar werkervaring. We verwachten dat u uw werknemer begeleidt. Hiervoor tekent u een onderwijsovereenkomst met Avans. Een intakegesprek kan deel uitmaken van de aanmeldprocedure.

Kosten

De Ad ORM duaal is een erkende hbo-opleiding. Het is gesubsidieerd onderwijs, dus voordelig voor u. Het collegegeld voor studiejaar 2019-2020 bedraagt €2.083. Dit is beduidend lager dan de kosten van een managementtraining. Meestal geldt het wettelijk tarief voor het collegegeld. Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van uw medewerker(s), kan ook het instellingstarief van toepassing zijn. Dit kunt u eenvoudig vaststellen met behulp van de collegegeldmeter.

Startdatum

De opleiding start in de week van 1 september in ’s-Hertogenbosch. In de voorafgaande week is er een introductiedag. Per 1 februari is er ook nog een instroommoment.

Vervolgstudies Met het hbo-diploma Associate degree kan uw medewerker verder studeren op bachelorniveau. Hij kan dan instromen in het derde jaar van ORM en volgt een verdiepend en aanvullend programma. Daarin is onder meer aandacht voor strategisch management, HRM, E-commerce, logistiek en Engels.
De voordelen op een rij


 • ORM sluit volledig aan op de actualiteit binnen de retailsector
 • ORM behandelt onderwerpen die relevant zijn voor uw organisatie
 • Persoonlijke ontwikkeling van uw medewerker staat voorop
 • Mogelijkheden voor maatwerk
 • Intensieve begeleiding
 • Lage studiekosten
 
 • Contactformulier

  Heeft u vragen? Vul dan onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 
 • Contactformulier

  Heeft u vragen? Vul dan onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Zaterdag 28 januari 2023 zijn studiekiezers welkom op locatie Onderwijsboulevard, Xplora 3e etage.

X